Играй

Играта е обвързана с покупка. В играта участват всички продукти на марката Queen’s. Играта е с натрупващи се суми от регистрираните касови бележки. За ваучер и моментен фотоапарат – минимум 5 лв., за смартфон – минимум 10 лв. Организатор Тимбарк България ЕООД.